Işık Akışı

Simgesi: “Φ”
Birimi: Lumen
Birimin Simgesi “lm"

Bir ışık kaynağından bir yüzey üzerine gelen ışık miktarına ışık akısı denilmektedir. Bir mum şiddetindeki bir kaynağın bir metre mesafede bulunan 1 m²’lik bir yüzeye dik olarak gönderdiği ışık akısına bir lümen denir. 


IŞIK ŞİDDETİ

Simgesi: “I”
Birimi: Candela
Birimin Simgesi “cd"

Bir ışık kaynağının ışık kaynağı şiddeti birimidir. Her doğrultuya göre düzgün bir şekilde ışık yayan ve 1 steradyan’lık uzay açısı içinden 1 lm’lik ışık akısı geçiren bir noktasal ışık kaynağının ışık şiddeti, 1 cd’dır denilebilir. Milletlerarası birim sistemi olan (SI)ya göre ışık şiddeti birimi kandeladır. Gerçekte mum ile kandela takriben birbirine eşittir. Ayrıca 1 kandela 1000 milikandela’ya eşittir. Radial LED’lerin ışık şiddetleri genellikle milikandela değeriyle ölçülmektedir. Milikandela simgesi “mcd”’dir.


AYDINLIK DÜZEYİ

Simgesi: “E”
Birimi: Lux
Birimin Simgesi “lx"

Bir mum şiddetindeki bir ışık kaynağının bir metre uzaktaki bir noktada meydana getireceği aydınlanma bir lükse eşittir. Lüks; birim yüzeye düşen ışık akısı miktarı olarak da tarif edilebilir. Buyüzey üzerinde oluşan aydınlık 1 lüks yada 1 lm/m²’dir.


Kandela’yı Lümen’e Dönüştürmek Standart aydınlatma hesaplamasının aksine, LED’ler farklı milikandela, ışık açısı ve voltaj değerlerine sahip olduklarından, Lümen değerleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 1. AŞAMA : LED’in Tam Açısını Temin Etmek

ω = π (θ)2
ω = π (20 x Radyan)2 (LED yarı açısının 20 olduğu varsayılarak)
ω = π (0.34907)2 (dereceyi radyan’a çevirmek)ω = 0.383

2. AŞAMA : Lümen Hesaplamak

Φ = Iv x ω
Φ = 14 x 0.383 (LED parlaklığının 14.000 mcd olduğu varsayılarak)
Φ = 5.362 Lümen

NOT: Örnekte yer alan LED, 40 açıya sahip, 14.000mcd ışık şiddetinde ve 20mA akım özelliklerinde olan Radial bir LED’dir.

ÜST